Facebook Pixel

Indkøbskurv

Behandling af personlige data i henhold til General Data Protection Regulation (2016/679/EG)

Ruugs / HTM Online AB (556883-7784) er ansvarlig for de personlige data med hensyn til de kontakter, vi modtager i forbindelse med opgaver, og personlige data, der bliver behandlet, når en opgave forberedes eller administreres.

Vi behandler dataene for at kunne udføre og administrere opgaven, for at beskytte dine interesser og til fakturering og bogføring/regnskab. Dataene har deres juridiske hjemmel i blandt andet databeskyttelsesloven og bogføringsloven. De anførte statutter tillader informationsbehandling på en måde, så vi kan udføre vores pligter overfor vores klienter/registrerede og andet juridisk regi. Statutterne giver også, efter en vægtning af interesser, herunder blandt andet at der tages hensyn til enhver indsigelse fra den registrerede vedrørende den udførte behandling, mulighed for behandling af personlige data indenfor berettigede interesser for vores og andre virksomheder indenfor virksomhedsgrupperingerne til at udvikle, markedsføre og administrere vores tjenester og forretningsaktiviteter på en effektiv måde og også til at beskytte vores borgerrettigheder og forpligtelser. Dataene kan også bruges til forretnings- og metodeudvikling, markedsanalyse, statistik og risikostyring. Dataene, der bliver behandlet for at udvikle og analysere virksomheden, bliver behandlet på basis af vores berettigede interesser for at udvikle virksomheden og til at kommunikere med vores kontakter.

Vi oplyser ikke nogen personlige data til nogen tredjepart, bortset fra tilfælde hvor der er udtrykkelig enighed om det mellem firmaet og den registrerede, eller hvis det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, eller i tilfælde hvor vi hyrer en ekstern serviceudbyder, der udfører opgaver på vores vegne.

De personlige data opbevares i henhold til firmaets forpligtelser i henhold til bestemmelserne nævnt ovenfor i 10 år regnet fra opgavernes afslutning eller fra den sidste fakturas betalingsdato eller i en længere periode på grund af opgavens natur. Data, der behandles for at kunne udvikle, analysere og markedsføre virksomhedens forretning, opbevares i 5 år efter den sidste kontakt. Hvis du afbestiller nyhedsbreve etc., slettes alle personlige data øjeblikkeligt.

Du har ret til uden beregning at udbede dig information fra firmaet om brugen af de personlige data, der bekymrer dig. Vi vil på din anmodning eller på vores eget initiativ rette eller slette data, der er mangelfulde, eller begrænse behandlingen af sådanne data. Ydermere har du ret til at kræve, at dine personlige data ikke bruges til direct marketing. Du har også ret til at modtage dine personlige data i et computerlæsbart format (eller, hvis det er teknisk muligt, at få dine data overført til en tredjepart efter dit eget valg). Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personlige data, kan du indsende en klage til en tilsynsførende myndighed, som i Sverige er Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan også kontakte den tilsynsførende myndighed i det land, hvor du bor eller arbejder.

Kontakt os på info@ruugs.com eller på adressen nedenfor, hvis du har spørgsmål om vores behandling af personlige data.

Ruugs
info@ruugs.com
HTM Online AB
Ulvsundavägen 154 
16867 Stockholm 
Org no: 556883-7784 
VAT: SE556883778401 

Den dataansvarlige er Ruugs / HTM Online AB (556883-7784). Kontaktoplysninger som anført ovenfor.